دوشنبه 7 اسفند 1402 - 03:36
خود را نبازیم

خود را نبازیم

مهر 26, 1398

   

گزیده‌گویی و پارسایی

گزیده‌گویی و پارسایی

مهر 26, 1398

صبور و مقاوم باشیم

صبور و مقاوم باشیم

مهر 26, 1398

  اگر تاریخ بخوانیم… هرکس که تاریخ می خواند ناامیدی از دلش پر می کشد چون در می یابد که چیزی ثابت نمی ماند شرایط مدام درحال تغییر است یک روز به نفع اوست؛ یک روز علیه او هم چنان که قرآن کریم فرموده: و تِلکَ الایَّامُ نُداولها بَیْنَ النَّاسِ یعنی: ما روزهای شکست و […]

ارزش انسانی

ارزش انسانی

مهر 26, 1398