دوشنبه 25 تیر 1403 - 10:21

تحصیل علم از مسجد تا مدرسه

تحصیل علم؛ از مسجد تا مدرسه

برگرفته از کتاب «از شگفتی‌های تمدن ما»

اثر دکتر مصطفی سباعی با ترجمه محمد خوریان