دوشنبه 7 اسفند 1402 - 04:56

قرطبه، شهر باشکوه تمدن اسلامی

قرطبه، شهر باشکوه تمدن اسلامی

برگرفته از کتاب «از شگفتی‌های تمدن ما»

اثر دکتر مصطفی سباعی با ترجمه محمد خوریان