پنجشنبه 3 خرداد 1403 - 04:39

قرطبه، شهر باشکوه تمدن اسلامی

قرطبه، شهر باشکوه تمدن اسلامی

برگرفته از کتاب «از شگفتی‌های تمدن ما»

اثر دکتر مصطفی سباعی با ترجمه محمد خوریان