از شگفتی‌های تمدن ما

از شگفتی‌های تمدن ما
اسفند 7, 1401
29 بازدید

عنوان کتاب: از شگفتی‌های تمدن ما نویسنده: مصطفی صباعی ترجمه: محمد خوریان درباره کتاب:  آشنایی با شخصیت‌ها، رویکردها، نهادهای تاثیرگذار جهان اسلام؛ مرور عصر طلایی مسلمانان و شکوفایی و سرآمدی آنان در عرصه‌ی علم، ادب، هنر، فرهنگ، سیاست، مدیریت و شهرسازی؛ و بازخوانی شاهکارهای معماران بی‌ادعای تاریخ تمدن اسلامی

عنوان کتاب: از شگفتی‌های تمدن ما
نویسنده: مصطفی صباعی
ترجمه: محمد خوریان
درباره کتاب:  آشنایی با شخصیت‌ها، رویکردها، نهادهای تاثیرگذار جهان اسلام؛ مرور عصر طلایی مسلمانان و شکوفایی و سرآمدی آنان در عرصه‌ی علم، ادب، هنر، فرهنگ، سیاست، مدیریت و شهرسازی؛ و بازخوانی شاهکارهای معماران بی‌ادعای تاریخ تمدن اسلامی
برچسب ها